Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Objednávka

Na základe kúpnej zmluvy je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Tento vztah vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Ako záväzné potvrdenie sa považuje:

telefonické potvrdenie e-mailové potvrdenie, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla naša spoločnosť, ako predávajúci, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.

Nami potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar (v cene je zahrnuta aj preprava) a termín doručenia.

2. Storno objednávky

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením. Po potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (od 50,-€ až po celkovú sumu).

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) z technických príčin nie je možné zrealizovať tlač. V prípade, že táto situácia nastane, bude naša spoločnosť okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak by sa vyskytla situácia, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. A to v prípade, že kvalita tlače alebo papier nesplňa vopred dohodnuté normy, alebo ak design tlače nezodpovedá designu, ktorý ste vopred schválili po telefonáte (emaile) s designerom. Pri odstúpení od zmluvy Vás žiadame o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

kontaktujte nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu, či adresou z dôvodu vrátenia peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale tovar nesmie byť použitý tovar musí byť nepoškodený tovar musí byť kompletný zašlite spolu s dokladom o kúpe Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

4. Dodacie podmienky

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje naša spoločnosť. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru hradí dodávateľ, ak cena objednávky presahuje 200€, alebo pokial bola objednávka vygenerovaná cez objednávkový systém na www.oznamko.sk. Konkrétny spôsob dodania ste si zvolili v sekcii Objednávka.

Oznamko.sk garantuje dobu dodania iba v prípade, že potvrdená objednávka je zaslaná späť obratom t.j. v deň doručenia prípade o deň neskôr. V opačnom prípade je možné, že doba doručenia uvedená na objednávke nebude dodržaná.

5. Ochrana osobných dát

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

6. Doprava

Osobný odber

Osobný odber je možné uskutočniť na základe dohody medzi dodavateľom a zákazníkom. Pri osobnom odbere môžete samozrejme tovar zaplatiť pri prevzatí.

Kuriérska a špedičná doprava.

Tovar môžete uhradiť prostredníctvom banky vopred, alebo dobierkou. Doprava je zabezpečovaná Slovenskou poštou, alebo kuriérskou spoločnostou.

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy.

Zákazník je povinný skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

7. Obsah a vzhľad oznámenia

Obsah a vzhľad oznámenia je vytváraný na základe požiadaviek objednávateľa a preto za obsah a prvky použité na oznámení (logá, obrázky, texty) nesie zodpovednosť objednávateľ.

Objednávateľ má právo robiť do odsúhlasenia zmeny v grafickom návrhu objednaného tovaru. Zmeny po odsúhlasení návrhu grafikovi sú spoplatnené súmou 18,-€, resp. ak je objednávka vo výrobe, zmena sa dá riešiť jedine spoplatneným stornom objednávky a jej opätovným zadaním.

Oznamko.sk si vyhradzuje právo umiestniť na oznamko mikro logo.

Oznamko.sk si vyhradzuje právo na zmeny vo Vašom návrhu v záujme čo najkvalitnejšieho prevedenia tlače.

Oznamko.sk neberie plnú zodpovednosť za 100% kvalitu tlače pri grafike oznamka, ktorá bola dodaná objednávateľom.